OKULUMUZ

Misyon-Vizyon

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Olarak;

Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak yasalar ve evrensel değerlerin ışığı altında bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına, toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine katkı da bulunmak üzere Emniyet Teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda, Polis Memurlarının hizmet öncesi eğitimlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmektir.

Emniyet Teşkilatının Polis Memuru ihtiyacını göz önünde bulundurarak, çağın gereksinimlerine uygun, insan merkezli kaliteli eğitimi ile bedensel ve zihinsel anlamda teşkilatın çalışma koşullarına adapte olabilecek, profesyonel davranış şekillerini benimseyen, aydın, ileriyi gören, adımlarını ona göre atan, sabretmesini bilen, her soruna etkin çözüm getirebilen, uluslararası standartların üzerinde, başarılı, bilgili çağdaş polis yetiştiren Türkiye’nin en iyi eğitim veren Polis Meslek Eğitim Merkezi olmak, alanında kalite ve örnek bir kurum olarak faaliyet göstermek.