OKULUMUZ

MİSYONUMUZ

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Olarak;

Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak yasalar ve evrensel değerlerin ışığı altında bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına, toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine katkı da bulunmak üzere Emniyet Teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda, Polis Memurlarının hizmet öncesi eğitimlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmektir.